Информация от адвокат за трудово право в Германия

Много български граждани имат различни въпроси по трудово право, тъй като немското трудово право има редица особености, които се налага да бъдат обсъдени с опитен адвокат или юрист. Препоръчително е при въпроси или проблеми в областта на немското трудово право, консултациятя с немски или български адвокат с познания в немското трудово право да се проведе своевременно, за да не се пропуснат важни срокове или целесъобразни действия.

Адвокат Димитров и адвокат Филипатос представлявят както работодатели, така и служители и работници във различни области на трудовото право в Германия. Консултация може да бъде извършена както по телефон, така и онлайн, по имейл, а също и в кантората ни в град Мюнхен. Представляваме клиенти в редица съдилища като например в градовете Мюнхен, Аугсбург, Инголщад, Нюрнберг, Кемптен, Пасау, Регенсбург, Розенхайм, Щутгарт и др.

Адвокат Димитров и адвокат Филипатос представляват клиенти в случаи за
запазване на работното място чрез защита срещу неоснователно уволнение в рамките на иск за защита срещу уволнение (Kündigung).
В много случаи целта на клиентите е постигане на най-доброто обезщетение (Abfindung) при прекратяване на трудовото правоотношение.
Често се налага и отстраняване на незаконни предупреждения от работодателя (Abmahnung).
Съшо така преглеждаме, изготвяме и представляваме клиенти при споразумения за прекратяване на трудови договори (Aufhebungsvertrag) и срочни трудови правоотношения (Befristeter Arbeitsvertrag).
Можете да разчитате на нашите познания и дългогодишен опит в областта на трудовото, гражданското и търговското право.

Уволнение
Най-чести в областта на трудовото право в Германия са казусите относно уволниение, т.е. едностранно прекратяване на трудовия договор от страна на работодателя. Важно е в случай на уволнение да не губите време и подадете иск за защита срещу уволнение в трудовите съдилища в триседмичния срок. Ако сте получили писмено предизвестие за уволнение, трябва да подадете жалба до трудовия съд в срок от 3 седмици, в противен случай уволнението обикновено вече не подлежи на оспорване. Като адвокат по искове за защита при уволнение в Мюнхен ние можем да Ви помогнем да подадете иск за защита при уволнение в трудовия съд.

Споразумение за прекратяване на договора

Работодателите често предлагат на нашите клиенти споразумения за прекратяване на трудовото правоотношение под голям натиск, често с фалшиви обещания относно последиците. Споразуменията за прекратяване обикновено обслужват единствено интересите на дружеството, за да се избегне процесът на уволнение и защото правните перспективи за работодателя често не са най-добрите в случай на уволнение. За да сте сигурни, че няма да претърпите никакви неблагоприятни последици, които биха могли да ви струват скъпо в последствие, нашите адвокати ще Ви консултират подробно и ефикасно още от самото начало.

Обезщетение при прекратяване на трудов договор
В немското трудово право правото на обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение съществува само в отделни случаи. Противно на общоприетото схващане, не съществува законово право на обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение. Редовно ще получавате обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение, ако работодателят ви „иска да се отърве от вас“ и вероятността да загубите съдебно дело за защита при уволнение е вероятна. Като адвокат по дела за обезщетения при напускане в Мюнхен, нашите адвокати преговарят с Вашия работодател, за да постигнат максималното обезщетение за Вас.

Трудов договор
Дори и условията на трудовия договор често да са трудни за предоговаряне с работодателя, познаването на законосъобразността на отделните клаузи може да бъде от голямо значение. Адвокат Димитров и адвокат Филипатос са на Ваше разположение при възпроси относно Вашия трудов договор.